Moja Astrológia

Uvedomenie si jednoty ~

V tomto živote som prišla k uvedomeniu, že život človeka je priame zrkadlo Vesmíru.

Už si určite počul pojmy : ' Makro Kozmos a Mikro Kozmos ' jednoducho povedané rozpoznanie menšej časti v tej väčšej.

'Ako na Nebi - Tak aj na Zemi - Ako zvnútra - tak, aj z vonku.'

Dá sa to nazvať viacerými spôsobmi. Nie je to nič nové a nájdeme túto pravdu zakorenenú aj v Biblii.

'Boh je v každom z nás  'Boh je všadeprítomný ' Áno, samozrejme sa prikloníme k takej terminológií, ktorá sa nám

páči a ktorá nám dáva zmysel na našej životnej ceste a etape vývoja. Niekto to nájde v náboženstve, niekto cez umenie, niekto cez Spiritualitu.

Avšak, musím podotknúť, že koncepty, ktoré sú na prvý pohľad rozdielne, sú vo svojej podstate identické.

Jediný rozdiel sa nachádza v tom, ako každý jedinec prezentuje svoj koncept svetu. 

Každý má také vedomie, ako dokáže uniesť  ~

Ako ľudia, sme všetci individuálny a máme svoje vlastné spôsoby porozumenia a odôvodnenia.

Inkarnovali sme sa do rozličných krajín, kultúr a výchovy. Každý z nás má rozdielnu úroveň vedomia, z ktorej vychádza náš výber špecifických myšlienkových vzorcov a pred nastavuje nám isté smerovanie. Jednoducho veríme v to a myslíme tak,

aby nás to benefitovalo v istom životnom momente. Naše vlastné prebudenie sa - rozvoj záleží na chcení prijať

rozdielnu realitu a širšie verzie toho, čo si myslíme, že Vieme.

Ak máme otvorenú myseľ so skutočnou vášňou na rast za hranice toho čo si myslíme, že vieme.

Môžeme natrafiť na zázrak menom sloboda. Táto sloboda vystane zo skutočného poznania, že máme na výber

a môžeme si vybrať naše vlastné myšlienky, perspektívu, uhol pohľadu, názor a vieru my sami.

Tak sa staneme svojimi vlastnými autoritami. 

Zákony Vesmíru ~

Je potrebné, aby sme odstúpili krok vzad od našich myšlienkových vzorcov a presvedčení, ktoré sme nadobudli počas života.

Ak pochopíme najsilnejšiemu zákonu Vesmíru, ktorému podliehame, ktorým je Zákon Zrkadlenia, náš život nadobudne viac ľahkosti. 

Zákon zrkadlenia jednoducho znamená, že to, čo sa deje v našej vnútornej realite, je priamo odzrkadlené vo vonkajšej realite.

To je všetko. Jednoduché. :) Toto však zahŕňa vedomie, podvedomie aj nevedomie.

Vesmír/Boh nie je nadradená forma identity nad nami, ktorá by držala kľúč od nášho šťastia.

Vesmír nie je trestateľ, ktorý by očakával našu bolesť alebo obetu. Tak isto ani zákon zrkadlenia, nie je osobný, nie je emočný

a nie je tu na to, aby nás hodnotil či posudzoval naše skutky. Je to jednoduchý dizajn, ktorý nám pomáha porozumieť tomu

kto sme a je to dokonca to isté aj pre samotný Vesmír.​ Vesmír sa učí počas toho, ako sa učíme mi a expanduje s nami.

Je potrebné, aby odstúpili krok vzad od našich myšlienkových vzorcov a

Neexistuje žiadna skutočná separácia medzi tebou a Vesmírom. Ty nie si TU a on je TAM.​

Sme v jednote a existujeme zároveň. Jediné oddelenie, ktoré existuje, je naše presvedčenie o ňom.

To, čo chcem, aby ste pochopili, je, že NIE STE ODDELENÍ OD CELKU. ♥

Predstavte si chobotnicu - každé chápadlo môže mať krízu, že je oddelené od hlavy alebo od ostatných chápadiel, ale v

skutočnosti je každé rameno súčasťou celého tela. Tento koncept ako taký, bol pochopení a zdieľaní mnohými ľuďmi, ktorí sa

dostali za určitú úroveň vedomia. A prebrali sa z nižšej frekvencie. Nižšia vibrácia neznamená žiadnu degradáciu.

Je to iba jednoduchšia frekvencia a menej rozvinutá. Avšak každá táto úroveň je cenná pre celok, v ktorom všetky úrovne

existujú naraz a jedna potrebuje druhú. Tak, ako sa aj každá jedna nachádza v nás samotných. 

Astrológia ako Koncept ~

Priamo povedané Astrológia nie je výnimka pre toto pravidlo. Ak sa prikloníme k tomuto konceptu, že

'Jeden je zrkadlom pre to Druhé' okamžite môžeme pochopiť, čo Astrológia je v jej podstate.

Nádherné, precízne a úžasné zrkadlo. Zrkadlo toho, do čoho sme sa narodili vstupom na tento svet.

Progresia daných planetárnych pozícií nám zrkadlí, ako sme sa vyvinuli vo vnútri.

A hlavné planetárne Tranzity nám prinášajú hlbšie pochopenie životných situácií.

Vedia nám pomôcť predvídať veci v budúcnosti a veľa iných skvelých vecí.

Môžem vám o nich povedať, keď sa stretneme :)

Etický Kód ♃ ~

´Astrológia je čistá neutrálna veda, ktorej integrita a sila sa mení spolu s jej majstrom. ´

Môj spôsob Astrologického výkladu môže byť orientovaný aj do hlbších sfér, ako svetla tak aj tmy a chcem, aby ste vedeli,

že ste v bezpečí a nebudete nijako kritizovaní ani odsudzovaní. Pri mne môžete byť sami sebou.

A všetko, čo sa pri výklade povie zostane medzi nami. Rešpektujem každého osobitnú cestu a urobím všetko pre to,

aby som vycítila, koľko informácií dokážete zniesť pri jednom sedení.

Pre najlepší výsledok sedenia, je podstatné, aby bola povedaná pravda tak, ako je videná a vnímaná, možno nedostanete to,

čo by ste chceli počuť alebo, čo chce vaše ego, ale dostanete to, čo je pre vás v daný moment najpotrebnejšie pre vaše vyššie dobro. Očakávam od ľudí, ktorí za mnou prídu, že si uvedomujú, že na mňa narazili, pretože sme vo vibračnej zhode.

Slobodná vôľa ozvať sa mi a pýtať si radu, názor, podporu alebo pomoc práve odo mňa,

prichádza spolu so zodpovednosťou za svoje následné konanie.

Rada vám ukážem váš potenciál a možnosti, no nebudem za vás rozhodovať, ani konať.   

                                                   

• Horoskop, môžete dať vystaviť len sebe, partnerovi/partnerke alebo svojej rodine s ich súhlasom.

V prípade, že chcete niekomu inému dohodnúť Horoskop ako darček, mám v ponuke darčekovú poukážku,

ktorú môže daná osoba použiť z vlastnej vôle. :)

• Tak isto nepredpovedám, čo sa udeje vo vašom fyzickom zdraví, takže ak trpíte akoukoľvek serióznou diagnózou,

moja Astrológia môže byť iba metafyzický doplnok k vašej ceste pochopenia a odbornej liečbe.

Ak beriete silné lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako prijímate informácie, alebo skresliť vaše vnímanie či konanie,

potrebujem to vedieť pred tým, ako sa budeme Astrologicky zhovárať.  

• Vo vážnej životu nebezpečnej situácií, mentálnom zrútení alebo po prežití traumy,

odporúčam vyhľadať odbornú pomoc namiesto Astrológie. ♥ 

Ďakujem za prečítanie, dúfam, že ste nadobudli dostatok jasnosti a prípade ďalších otázok nás kontaktujte osobne :)