top of page
sova.png
  • Mliečna Dráha ( Popis) - 40 eur - LIMITOVANÁ EDÍCIA 🔮
    - Mliečna dráha je nový typ výkladu bez rozdelení na kategórie. - Je určený pre každého, kto má momentálne otázky na Vesmír. - Tento výklad funguje iba so správne položenými otázkami a kompletnými informáciami ako vždy. Ak sa jedná o vzťah s niekym - kolegyňa alebo partner, rodina a pod. Treba uviesť aspoň krstné meno osoby! 1. Vyčisti si myseľ a ujasni si, či je Tarot tá správna cesta pre teba tu a teraz. Tarotový Výklad na rovnakú tému potrebuje časový odstup, aby sa energie vykryštalizovali. 2. Tým, že si vyberieš práve mňa, si si plne vedomá/ý, že sa môžeš dozvedieť veci tak ako ich vnímam bez príkras, no s úctou. 3. Je veľmi dôležité, aby si vedel/a, že sformulovanie a ujasnenie si otázky je kľúčové! Pýtajte sa jasne a priložte informácie, ako názov povolania, meno partnera či dátum narodenia a podobne. Čím viac jasných info tým ľahšie a rýchlejšie to ide :) 4. Výklad na tretie osoby a ich výhradné súkromie za žiadnych okolností neposkytujeme. Akákoľvek správa, ktorá poruší pravidlá, požiadavky alebo základný morálny kód, bude bez diskusie priamo vymazaná. 5. Správne vyplnený objednávkový formulár, kompletná fakturačná adresa - Ulica a číslo, Mesto, PSČ a pod. Teším sa na teba! ✨
  • Mliečna Dráha ( Popis) - 40 eur - LIMITOVANÁ EDÍCIA 🔮
    - Mliečna dráha je nový typ výkladu bez rozdelení na kategórie. - Je určený pre každého, kto má momentálne otázky na Vesmír. - Tento výklad funguje iba so správne položenými otázkami a kompletnými informáciami ako vždy. Ak sa jedná o vzťah s niekym - kolegyňa alebo partner, rodina a pod. Treba uviesť aspoň krstné meno osoby! 1. Vyčisti si myseľ a ujasni si, či je Tarot tá správna cesta pre teba tu a teraz. Tarotový Výklad na rovnakú tému potrebuje časový odstup, aby sa energie vykryštalizovali. 2. Tým, že si vyberieš práve mňa, si si plne vedomá/ý, že sa môžeš dozvedieť veci tak ako ich vnímam bez príkras, no s úctou. 3. Je veľmi dôležité, aby si vedel/a, že sformulovanie a ujasnenie si otázky je kľúčové! Pýtajte sa jasne a priložte informácie, ako názov povolania, meno partnera či dátum narodenia a podobne. Čím viac jasných info tým ľahšie a rýchlejšie to ide :) 4. Výklad na tretie osoby a ich výhradné súkromie za žiadnych okolností neposkytujeme. Akákoľvek správa, ktorá poruší pravidlá, požiadavky alebo základný morálny kód, bude bez diskusie priamo vymazaná. 5. Správne vyplnený objednávkový formulár, kompletná fakturačná adresa - Ulica a číslo, Mesto, PSČ a pod. Teším sa na teba! ✨
Objednávkový Formulár

Ďakujeme za odoslanie.

bottom of page