Image by Content Pixie

Tarot 

&

Orákulum

                          Vitajte pri zrkadle duše - Kartách ♥
 
Pri Tarotovom výklade pracuje moje Vyššie Ja s vašim Vyšším Ja. Pri každom spojení cítim inú energiu a inú esenciu. K výkladu mi stačí vaše celé meno, aby som sa mohla niečoho chytiť a spojiť sa s vami. 
V Tarotovom výklade, ak ide o situáciu v ktorej je zakomponovaná tretia osoba, či osoby, budem sa striktne pridŕžať iba základných informácií, ktoré sú v rámci výkladu nevyhnutné na pochopenie a nájdenie riešenia.
Ak je výklad vyžiadaný vyslovene proti vôli danej osoby, je možné, že to zistím alebo budem mať problém niečo povedať, pretože toto konanie nebude benefitovať žiadnu stranu a vyššie dobro všetkých zúčastnených.

Prosím nestavajte ani seba a ani mňa do energetickej záťaže. ​

V ostatných prípadoch budem pristupovať individuálne podľa môjho etického kódu a filozofie. Tak isto nepredpovedám, čo sa udeje vo vašom fyzickom zdraví, takže ak trpíte akoukoľvek serióznou diagnózou, môj Tarot môže byť iba metafyzický doplnok k vašej ceste pochopenia a odbornej liečbe. Ak beriete silné lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako prijímate informácie, alebo skresliť vaše vnímanie či konanie, potrebujem to vedieť dopredu. 

Vo vážnej životu nebezpečnej situácií, mentálnom zrútení alebo po prežití traumy, odporúčam vyhľadať odbornú pomoc namiesto výkladu.

Prosím berte na vedomie, že rozsiahly Tarotový výklad na istú tému, je najlepšie zopakovať s 2-3 mesačným odstupom. Ak máte otázku, ktorú ste tu nenašli zodpovedanú a ani v kategórií kontakt, napíšte nám :)

Ponuka pre vás :  Tarotový výklad 
Hviezda  Jedna otázka   10 minút                                                 11 eur
Mesiac    Tri otázky       30 minút                                                  35 eur
Slnko      Bez limitu       60 minút                                                    60 eur
Orákulum :
 
Spirit Animal                 30 minút                                                  35 eur 
Pandorina Skinka         40 minút                                                 45 eur
 
Spirit Crystals               30 minút                                                  35 eur       
Spirit Animal výklad : V Šamanizme má každá živá bytosť svoju esenciu, ktorou dokáže pomôcť, naviesť, naučiť či vyliečiť inú bytosť. V tomto výklade sa môžeme pozrieť na to, aké Zviera je pripravené s vami pracovať a čo podľa nich teraz najviac potrebujete dať do pozornosti. Môžeme pracovať aj so symbolikou snov v ktorej ste videli niektoré zviera, alebo keď chcete zistiť svoje Totem Animal, Power Animal alebo Messenger. Možností je veľa prístup individuálny :) 
 
Pandorina Skrinka : Je hlboký vhľad do podvedomia a nevedomia pýtajúceho. 
Je to miesto, kde riešime náš tieň, kde sa odhaľujú naše slabiny, jazvy, bolesť, trauma, trigre, závislosti, toxicita, slepé body a nevedomé ťahače k deštrukcií, seba-sabotáži a iných smyčiek či vracajúcich sa problémov. 
Spirit Crystals : Je výklad zameraný na odhalenie tém, ktoré sú momentálne prominentné vo vašom živote v spolupráci s kryštálmi a minerálmi , ktoré sa ukážu ako vaši momentálny sprievodcovia ♥ Môžete sa pýtať na smer duchovnej cesty, vzťah, osobný smer alebo kariéra :) 
Image by Anne Nygård