Image by Content Pixie

Tarot 

&

Orákulum

Pri Tarotovom výklade pracuje moje Vyššie Ja s vašim Vyšším Ja.
K výkladu mi stačí vaše celé meno alebo malinká fotka, aby som sa mohla niečoho chytiť a spojiť sa s vami. 
 
V Tarotovom výklade, ak ide o situáciu v ktorej je zakomponovaná tretia osoba, či osoby, budem sa striktne pridŕžať iba základných informácií, ktoré sú v rámci výkladu nevyhnutné na pochopenie a nájdenie riešenia.
Ak je výklad vyžiadaný vyslovene proti vôli danej osoby, je možné, že to zistím alebo budem mať problém niečo povedať, pretože toto konanie nebude benefitovať žiadnu stranu a vyššie dobro všetkých zúčastnených.

Prosím nestavajte ani seba a ani mňa do energetickej záťaže. ​

V ostatných prípadoch budem pristupovať individuálne podľa môjho etického kódu a filozofie. Tak isto nepredpovedám, čo sa udeje vo vašom fyzickom zdraví, takže ak trpíte akoukoľvek serióznou diagnózou, môj Tarot môže byť iba metafyzický doplnok k vašej ceste pochopenia a odbornej liečbe. Ak beriete silné lieky, ktoré môžu ovplyvniť to, ako prijímate informácie, alebo skresliť vaše vnímanie či konanie, potrebujem to vedieť dopredu.

Vo vážnej životu nebezpečnej situácií, mentálnom zrútení alebo po prežití traumy, odporúčam vyhľadať odbornú pomoc namiesto výkladu.

Prosím berte na vedomie, že rozsiahly Tarotový výklad na jednu tému, je najlepšie zopakovať s 2-3 mesačným odstupom. Ak máte otázku, ktorú ste tu nenašli napíšte mi :)

Ponuka pre vás :  Tarotový výklad 
Hviezda  Jedna otázka   10 minút                                                 11 eur
Mesiac    Tri otázky       30 minút                                                  35 eur
Slnko      Bez limitu       60 minút                                                    60 eur
Orákulum :
 
Spirit Animal                 30 minút                                                  35 eur 
Pandorina Skinka         40 minút                                                 45 eur
 
Pripravujem • 
Archanjeli a Majstri     
 
Spirit Crystals                      
Image by Anne Nygård